Hydratech Industries A/S

Jeg har været med fra start af Improve og har været med til at igangsætte systemerne både I Danmark samt Kina og Indien med meget positivt resultat. Alle stederne er medarbejderne utrolig glade for at bruge Improve og mener, måden, det er bygget op på, gør det let at anvende -både når det gælder kvalitet, miljø samt arbejdsmiljøsystemer.

Specielt vil jeg fremhæve Moduldesigneren/rapportdesigneren, som vi på nuværende tidspunkt anvender til at håndtere Afvigelser (interne, leverandør samt kunderelaterede), Godkendelse af prototypearbejde samt ECN (Enginering change note). Det at kunne linke ekstern/intern dokumentation op i modulerne samt den meget fleksible opbygning gør modulet meget anvendelig. Desuden skal søgefunktionen i modulerne fremhæves.

Jeg vil også lige fremhæve HR modulet, som vi anvender både som modul til at søge efter kompetencer i, men også til arkivering af diverse rettet til den enkelte person.

Generelt vil jeg sige, at med mit kendskab til elektronisk systemer er Improve et af de bedste inden for sit område.

Med hensyn til support vil jeg sige, det er på et meget højt niveau, og man får altid hjælp til problemløsning med det samme.

Tina Kure

Global Quality Manager