ÆNDRINGSSTYRING

SOFTWARE

Modulet Ændringsstyring giver medarbejderne nem adgang til oplysninger om designændringer, mv., således at de kan se, hvordan forslag til designændringer er prioriteret, samt hvordan og hvornår de forventes implementeret.

Fordele:

  1. Gør registrering af designændringer nemt og overskueligt.
  2. Samler alle oplysninger om designændringer på et sted.
  3. Aktion på designændringer kan kommunikeres via e-mail.
  4. Indeholder prædefinerede statuslister samt en detaljeres statistikdel.
  5. Skaber detaljeret overblik status og historik på designændringer.
  6. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. f.eks. produkter, kunder, leverandører mv.
  7. Giver brugeren mulighed for selv at tilpasse indtastningsmenuerne samt for at definere hvilke statuslister og statistikker, der skal kunne trækkes ud.