AFFALDSHÅNDTERING

SOFTWARE

Modulet Affaldshåndtering sikrer en nem registrering af affald for virksomheder, der jf. affaldsbekendtgørelsen nr. 1634 skal registrere virksomhedens affaldsstrømme. Til brug for EMAS redegørelse eller årlige miljøoplysninger er det muligt at generere oversigter, der bl.a. viser mængder af affaldsfraktioner.

Fordele:

  1. Gør registrering af affald nemt og overskueligt.
  2. Samler alle oplysninger om affaldshåndtering på et sted.
  3. Skaber detaljeret overblik over status og historik affald.
  4. Indeholder prædefinerede statuslister samt en detaljeres statistikdel.
  5. Aktion på håndtering af affald kan kommunikeres via e-mail.
  6. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. produkter, leverandører mv.
  7. Brugeren har mulighed for selv at tilpasse indtastningsmenuerne samt for at definere hvilke statuslister, statistikker og grafer, der skal kunne trækkes ud.