AFVIGELSER

SOFTWARE

Modulet Afvigelser giver medarbejderne nem adgang til oplysninger om afvigelsesbehandlingen, således at de kan se, hvorledes opgaver forbundet med afvigelseshåndteringen er prioriteret, samt hvordan og hvornår de forventes afhjulpet.

Fordele:

  1. Gør afvigelseshåndtering nemt og overskueligt.
  2. Skaber detaljeret overblik status og historik på korrigerende og forebyggende handlinger.
  3. Aktion på afvigelsesbehandlingen kan kommunikeres via e-mail.
  4. Indeholder prædefinerede statuslister samt en detaljeres statistikdel.
  5. Samler alle oplysninger om fejlomkostninger på et sted.
  6. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. produkter, kunder, leverandører, ordrer mv.
  7. Giver brugeren mulighed for selv at tilpasse indtastningsmenuerne samt for selv at definere hvilke statuslister og statistikker, der skal kunne trækkes ud.