ARBEJDSSKADER

SOFTWARE

Med modulet Arbejdsskader får sikkerhedsorganisationen og ledelsen et klart overblik over arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser og tæt på situationer og dermed skabes grundlag for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Endvidere sikres en korrekt registrering og anmeldelse af arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser.

Fordele:

  1. Sikrer systematisk registrering og opfølgning på arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser og næsten ulykker.
  2. Sikrer synliggørelse af arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser og næsten ulykker.
  3. Skaber overblik over de omstændigheder, som hændelserne er sket under samt konsekvensen af disse.
  4. Giver detaljeret overblik over status på korrigerende, forebyggende og opfølgende handlinger.
  5. Skaber grundlag for at målrette det forebyggende sikkerhedsarbejde.
  6. Indeholder en detaljeret statistikdel, der gør det muligt automatisk at generere statistikker over hændelsernes fordeling på typer, årsager, jobtyper samt de omkostninger, der er forbundet med hændelserne.
  7. Hændelserne kan via e-mail rundsendes automatisk til kommentering og information.
  8. Indeholder prædefinerede rapporter og oversigter bl.a. til anmeldelse af arbejdsskader til arbejdsgivers forsikringsselskab og Arbejdsskadestyrelsen.