AUDIT

SOFTWARE

Dette modul anvendes til planlægning og opfølgning på audits – herunder udarbejdelse af checklister og auditplaner.

Fordele:

  1. Giver et detaljeret overblik over afholdte og planlagte audits.
  2. Skaber grundlag for systematisk opfølgning på audits.
  3. Sikrer systematisk og hurtig fremstilling af checklister. Checklisterne kan gemmes og genanvendes eller tilpasses kommende audits.
  4. Giver overblik over informationer, der er nødvendige for ledelsens evaluering.
  5. Auditplaner kan genereres automatisk og vises grafisk.
  6. Indeholder søgefunktion, der giver mulighed for automatisk at generere statuslister over fordeling af audits på afdelinger, typer, status, etc.
  7. Indeholder prædefinerede auditrapporter og oversigter.