EN 1090

SOFTWARE

Dette modul anvendes til CE mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner iht. EN 1090.

Den nye lov om CE-mærkning af byggevarer i stål og aluminium kræver, at virksomhederne skal være DS/EN 1090-1 certificeret inden den 1. juli 2014 for at kunne CE mærke producerede stål og aluminium komponenter.

Sammen med vores partnere har vi udviklet en løsning, der bringer dig tættere på en certificering, og vil gøre din daglige drift nemmere, når du skal leve op til standardens krav.

Modulet indeholder en række værktøjer, der giver et klart overblik over hvilke processer, der skal gennemløbes for at CE mærke konstruktionerne ith EN 1090. Dermed hjælper modulet til at sikre, at der sker forskriftsmæssig CE-mærkning i henhold til EN 1090.

Fordele:

  1. Skaber overblik over EN 1090 mærkningsprocessen.
  2. Sikrer man nemt og struktureret kommer igennem standardens krav.
  3. Sikrer at alle kontroller og vurderinger gennemføres.
  4. Sikrer registrering af krav i relation til DS/EN 1090-2 for stål og EN 1090-3 for aluminium.
  5. Automatisk generering og udskrivning af CE-mærke.
  6. Giver mulighed for nemt at genanvende CE-mærkningen foretaget på en en konstruktion på tilsvarende konstruktioner.