Firmaer

SOFTWARE

Dette modul anvendes til registrering af oplysninger vedr. kunder og leverandører. Herudover kan modulet anvendes til leverandørevaluering.

Fordele:

  1. Samler alle oplysninger om kunder og leverandører på et sted.
  2. Skaber detaljeret overblik over kunder og leverandører.
  3. Indeholder funktioner til leverandørevaluering.
  4. Indeholder prædefinerede statuslister, som brugerne selv kan tilrette.
  5. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. produktdata.