FORBEDRINGFORSLAG

SOFTWARE

Modulet Forbedringsforslag giver medarbejderne nem adgang til oplysninger om forbedringsforslag, således at de kan se, hvordan forbedringsforslag er prioriteret, samt hvordan og hvornår de forventes implementeret.

Fordele:

  1. Gør registrering af forbedringsforslag nemt og overskueligt.
  2. Samler alle oplysninger om forbedringsforslag på et sted.
  3. Aktion på forbedringsforslag kan kommunikeres via e-mail.
  4. Indeholder prædefinerede statuslister samt en detaljeret statistikdel.
  5. Skaber detaljeret overblik, status og historik på forbedringsforslag.
  6. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. produkter, kunder, leverandører mv.
  7. Giver brugeren mulighed for selv at tilpasse indtastningsmenuerne samt for selv at definere hvilke statuslister og statistikker, der skal kunne trækkes ud.