HACCP

SOFTWARE

Dette modul anvendes til risikovurdering og analyse af fødevaresikkerhed i henhold til DS 3027 og ISO 22000. Modulet giver både rammer og konkret indhold til hurtigt at guide virksomheden igennem processen, så virksomheden får overblik over dens sikkerhedsrisici.

Fordele:

  1. Synliggør risici og konsekvenser.
  2. Skaber grundlag for nemt og hurtigt at analysere, prioritere og forebygge risici.
  3. Indeholder forskellige prædefinerede risikovurderingsmodeller med rød/gul/grøn farvekodning.
  4. Giver mulighed for at oprette standardiserede risikovurderings checklister med hjælpespørgsmål.
  5. Giver mulighed for at knytte handlingsplaner, procedurer med videre til de enkelte risikovurderinger.
  6. Risikovurderingerne kan relateres til virksomhedens processer.
  7. Der kan udskrives detaljerede oversigtsrapporter.