HANDLINGSPLANER

SOFTWARE

Dette modul anvendes til at udarbejde og følge op på handlingsplaner.

Fordele:

  1. Giver mulighed for at udarbejde handlingsplaner, hvori der for de enkelte aktiviteter kan angives ansvar, deadline, status, mv.
  2. Handlingsplanerne kan via e-mail rundsendes automatisk til information og opfølgning.
  3. Sikrer systematisk opfølgning på handlingsplaner.
  4. Giver detaljeret overblik over status og fremdrift på handlingsplaner.
  5. Skaber grundlag for at målrette arbejdet med handlingsplaner.
  6. Indeholder søgefunktion, der giver mulighed for automatisk at generere handlingsplaner ud fra diverse søgekriterier.
  7. Indeholder prædefinerede rapporter.
  8. Modulet handlingsplaner kan benyttes som supplement til de øvrige moduler i IMPROVE.