HUMAN RESOURCE

SOFTWARE

HR modulet giver det komplette overblik over målopfyldelse, kompetenceniveau og performance. Dette gør det muligt at målrette HR’s aktiviteter mere effektivt, da de ikke længere behøver at bygge på skøn og fornemmelser, men har et faktuelt grundlag. HR kan derfor blive mere strategisk i sin tilrettelæggelse af aktiviteter og skaber dermed større nytteværdi for topledelsen i organisationen.

Fordele:

  1. Bedre beslutningsgrundlag for målretning af HR’s aktiviteter.
  2. Større overblik over de menneskelige ressourcer.
  3. Mere effektive HR arbejdsgange.
  4. Højere strategisk værdi af HR-funktionen.
  5. Overblik over kompetenceniveau og uddannelsesbehov for alle enheder og afdelinger.
  6. Overblik over målopfyldelse på alle niveauer i organisationen.
  7. Støtte til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af MUS samtaler.
  8. Mulighed for hurtigt at finde den rigtige medarbejder til en bestemt opgave.
  9. Bedre grundlag for rekruttering.