LEVERANDØRAFVIGELSER

SOFTWARE

Modulet Leverandørafvigelser giver medarbejderne nem adgang til oplysninger om leverandørafvigelser, således at de kan se, hvorledes leverandørafvigelserne er prioriteret, samt hvordan og hvornår de forventes afhjulpet.

Fordele:

  1. Gør registreringer af leverandørafvigelser nemt og overskueligt.
  2. Samler alle oplysninger om leverandørafvigelser på et sted.
  3. Aktion på leverandørafvigelser kan kommunikeres via e-mail.
  4. Indeholder prædefinerede statuslister samt en detaljeres statistikdel.
  5. Skaber detaljeret overblik status og historik på leverandørafvigelser.
  6. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. produkter, leverandører mv.
  7. Giver brugeren mulighed for selv at tilpasse indtastningsmenuerne samt for at definere hvilke statuslister og statistikker der skal kunne trækkes ud.