PROCESMÅLINGER

SOFTWARE

Dette modul anvendes til at opsamle og analysere måledata samt til at præsentere måledata i form af rapporter, statistikker og grafer. Modulet kan således anvendes som Laboratory Information Management System (LIMS) til opsamling af produkt- og produktionsdata til udarbejdelse af grønne regnskaber mv.

Fordele:

 1. Giver mulighed for let og hurtig registrering og genfinding af måleresultater.
 2. Indeholder rapporterings- og statistikværktøjer.
 3. Måledata kan præsenteres grafisk.
 4. Måledata kan eksporteres til Excel.
 5. Måleskemaer med tilhørende beregninger og statistikker kan oprettes af den enkelte virksomhed.
 6. Indeholder log til registrering af ændringer i måledata.
 7. Måledata og grafer kan uploades til virksomhedens intranet.
 8. Der kan oprettes kontrolplaner, der automatisk giver besked, når målinger skal udføres.
 9. Der er mulighed for at oprette afvigelser og tilknytte handlingsplaner.
 10. Mulighed for interface til instrumenter og andre software systemer.
 11. Indeholder avancerede søge- og godkendelsesfunktioner.