PRODUKTER

SOFTWARE

Modulet Produkter anvendes til registrering af produkter. Produkterne kan efterfølgende hentes fra lister i de øvrige moduler i Improve, f.eks. i forbindelse med afvigelses- og reklamationsbehandling.

Fordele:

  1. Samler alle oplysninger om produkter på et sted.
  2. Skaber detaljeret overblik over produktdata herunder lagerstatus mv.
  3. Indeholder prædefinerede statuslister, som brugerne selv kan tilrette.
  4. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer, således at der kan ske dataudveksling vedr. produktdata.