REKLAMATIONER

SOFTWARE

Modulet Reklamationer anvendes til registrering og styring af reklamationer herunder 8D rapporter samt korrigerende og forebyggede handlinger. Modulet gør det nemt at styre reklamationsprocessen og at generere statistikker over f.eks. fejlomkostninger.

Fordele:

  1. Processer vedr. reklamationshåndteringen automatiseres og systematiseres.
  2. Medarbejdere sikres nem adgang til oplysninger vedr. reklamationer.
  3. Der skabes overblik over, hvor opgaver vedr. reklamationsbehandlingen befinder sig samt, hvordan og hvornår de enkelte reklamationer forventes afhjulpet.
  4. Der skabes overblik over fejlomkostninger og dermed over, hvor der skal sættes ind for at reducere fejlomkostningerne.
  5. Det bliver let at implementere og vedligeholde et reklamationsbehandlingssystem, der lever op til kravene i ISO 9001, ISO14001, OHASA 18001, OHSAS, ISO/TS 16949 mv.
  6. Det sikres, at reklamationsbehandlingen kører videre, selvom nøglemedarbejdere skifter job.

Nøglefunktioner:

  1. Aktion på reklamationer placeres i opgavebakken i Improve og sendes ud via e-mail.
  2. Kunden kan selv designe reklamationsrapporten, herunder hvilke indtastningsfelter der skal være, hvorledes work-flowet / arbejdsgangen skal fungere, hvorledes udskrifter skal se ud og hvilke statistikker, der skal genereres.
  3. Kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer f.eks. virksomhedens ERP-system, således at der kan ske dataudveksling vedr. produkter, kunder, leverandører, ordrer mv.