RISIKOVURDERING

SOFTWARE

Dette modul anvendes til risikovurdering af arbejdspladssikkerhed, It-sikkerhed, miljøpåvirkninger med videre. Modulet giver både rammer og konkret indhold til hurtigt at guide virksomheden igennem processen, så virksomheden får overblik over dens sikkerhedsrisici.

Fordele:

  1. Synliggør risici og konsekvenser.
  2. Skaber grundlag for nemt og hurtigt at analysere, prioritere og forebygge risici.
  3. Indeholder forskellige prædefinerede risikovurderingsmodeller med rød/gul/grøn farvekodning.
  4. Giver mulighed for at oprette standardiserede risikovurderingschecklister med hjælpespørgsmål.
  5. Giver mulighed for ar knytte handlingsplaner, procedurer med videre til de enkelte risikovurderinger.
  6. Risikovurderingerne kan relateres til virksomhedens processer.
  7. Der kan udskrives detaljerede oversigtsrapporter.
  8. Er i overensstemmelse med anerkendte standarder: DS484:2005 og ISO/IEC17799:2005.