Rais A/S

Vi anvender Improve’s dokumentstyring til kvalitetsstyring; det drejer sig primært om vore procedurer, instruktioner og blanketter. Før var det hele i papirform, og når man eksempelvis havde ekstern audit, skulle man sørge for altid at have den nyeste version af diverse dokumenter. Nu, hvor vi anvender Improve, kan dokumenterne blot præsenteres på skærmen, og man får altid den senest reviderede og godkendte version af dokumentet frem.

Derudover har vi stor glæde af Moduldesigneren/Rapportdesigneren til håndtering af reklamationer, forbedringsforslag, leverandørafvigelser og tegningsændringer. Før i tiden skulle f.eks. forbedringsforslag, som jo kunne komme fra alle i organisationen, afleveres på et stykke papir, og det var vanskeligt at følge, hvor langt forslagene var nået i systemet. Med Improve er arbejdsgangene automatiseret, og alt sendes til behandling / godkendelse hos rette vedkommende.

Vi startede med at implementere Improve i reklamationsdelen, da det var her flest ansatte kunne komme i gang på én gang. Derefter blev systemet spredt ud til hele organisationen. Et andet sted, vi har stor glæde af systemet er i forbindelse med transportskader. Vi kører med to rapporttyper i forbindelse med reklamationer: Moderselskabet, Attica, og Rais; på denne måde kan vi løbende sammenligne de to områder. Sammenlignet med tidligere lever vi i langt højere grad op til kravene om hurtigere rapportering.

I Improve kan vi via Moduldesigneren/Rapportdesigneren oprette forskellige rapporttyper, som man siden kan sortere på efter forskellige søgekriterier: kunde, land, fejlgruppe, fejltype, etc. Dette giver i forhold til tidligere et langt større overblik.

Vi har fået sat systemet op til at lave samkøring af varekartotek mellem Improve og Axapta, således at opdateringer sker samtidigt i begge systemer.

Vi har en fin kontakt med SoluDyne’ supportafdeling. Det var rigtig positivt, at der kunne gives online support i opstartsfasen, således at man kunne finde årsagen til problemerne og løse det, uden at vi behøvede have en tekniker på besøg.

Villy Jacobsen

R&D/Quality Manager