Rapportering

Med Formulardesigneren til Improve kan virksomheden oprette elektroniske indtastningsformularer med tilhørende udskriftsrapporter og grafer/statistikker – uden brug af hjælp fra IT-afdelingen eller eksterne konsulenter.

Virksomheden får dermed muligheden for at effektivisere og standardisere en lang række registreringer og indberetningsprocedurer.

Formulardesigneren kan f.eks. anvendes til at designe følgende typer formularer/rapporter:

 1. Afvigelser
 2. Leverandørafvigelser
 3. Reklamationer
 4. Forbedringsforslag
 5. Ændringsstyring
 6. Affaldshåndtering
 7. Arbejdsskader
 8. Nærved-ulykker
Fordele:

 1. Giver en styret proces for indrapportering og behandling af rapporter
 2. Tidsforbruget til behandling af rapporter og generering statistikker reduceres
 3. Datakvaliteten højnes via validering af indtastninger
 4. Status og ansvar for sagsbehandlingen synliggøres

Nøglefunktioner:

 1. Indeholder en lang række eksempler på formularer/rapporter fra andre Improve brugere.
 2. Der kan sættes work-flow på rapporterne. Som en del af work-flowet placeres opgaver, der vedrører rapporter, automatisk i opgavebakken og sendes ud via e-mail.
 3. Udskriftsrapporter kan generes som Word- og/eller Excel-dokumenter.
 4. Indeholder et statistikværktøj, der gør det nemt og hurtigt at generere grafer/statistikker.
 5. Formularer kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer f.eks. virksomhedens ERP-system, således at der kan ske dataudveksling vedr. produkter, kunder, leverandører, ordrer mv.
 6. Der kan arbejdes på diverse sprog.