Risikovurdering

Improve indeholder 3 moduler til risikovurdering. Modulerne sælges separat.

Risikovurdering

Risikovurderingsmodulet anvendes til risikovurdering af arbejdspladssikkerhed, It-sikkerhed (DS 484), miljøpåvirkninger mv.

LÆS MERE

HACCP

HACCP modulet anvendes til risikovurdering og analyse af fødevaresikkerhed i henhold til DS 3027 og ISO 22000.

LÆS MERE

ATEX/CE-mærkning

Modulet ATEX/CE mærkning anvendes til CE-mærkning (Maskindirektivet mv.) af produkter samt med ATEX-mærkning af maskiner og komponenter (EU-direktivet 94/9/EF og EU-direktiv 1999/92/EF), herunder risikovurdering samt styring af dokumentation.

LÆS MERE