Semvac A/S

Semvac A/S

Improve anvendes til at styre en bred vifte af aktiviteter under ledelsessystemet hos Semvac A/S, med fokus på dokumentstyring og –distribution, dokumentation samt opfølgning og løbende forbedringer.

En af de stærke sider ved Improve er de mange muligheder, der er for at tilpasse systemet til de enkelte brugers behov. De forskellige muligheder, der er, for at søge efter og efterfølgende få vist ”data” på, gør, at brugeren hurtigere føler sig hjemme i systemet. Specielt er muligheden for at tilknytte en grafisk brugerflade et hit.

Som administrator af systemet er det også nemt at få overblik over systemet, tildele ansvar for indhold og aktiviteter, og endelig at udføre diverse tilretninger.

Vi oplever SoluDyne ApS som værende meget lydhøre over for Semvac A/S som bruger af Improve, og de går gerne i dialog om såvel ”her og nu ønsker og behov”, som muligheder for fremtidige funktioner.

Erik Holm Larsen

Quality Manager